مانی حقیقی

مانی حقیقی (نقاش - محقق)

ماني حقيقي در سال 1338 (1959) در تبريز چشم به ان گشود. تحصيلات متوسطه ود را در تهران به اتمام رساند و در رشته رياضي و يزيك موفق به اخذ ديپلم شد. وی به طور همزمان شروع به یادگیری نقاشي نمود. وی ازسال 1354 (1975) در نمايشگاه اي مختلف شرکت نمود. حقیقی سال 1359 (1980) عازم ايتاليا شد و در دانشكده نرهاي زيباي ناپل ادامه تحصیل داد. وی سال 1362 (1983) نمايشگاه "آكادمي هنرهاي زيباي ناپل" در "كاستل دلوو (Кастель-дель-Ово)" و سپس در سال 1364 (1985) نمايشگاه "رنگ های سوخته" در گالري "دهونيانا DEHONIANA))" را برگزار نمود.
وی سال 1365 (1986).
وی از سال 1369 (1990) در شهر ميلان اقامت گزید و. در سال 1372 (1993) به بيستمين ОБЗОР هنرهاي بين المللي سولمونا Sulmona دعوت شد و مدال AUREA این رخداد را دريافت نمود.
حقيقي در اصله زمانی سال اي 2001–1997 نیز مجدداً در این رخداد حاضر گردید. وی سال 1374 (1995) در نمايشگاه بزرگ مؤسسه MORRA ناپل "РАЗЛИЧИЯ" به عنوان مهمان حضور یافت و از طرف همين مؤسسه MORRA در نمايشگاه بين المللي هنر معاصر رم "РИПА АРТ 95" نیز شركت نمود و متعاقبا در سال 97 و 98 نیز در نمايشگاه نر معاصر فرانكفورت و تن حضور یافت.
Дата публикации 1996 г., дата выпуска: 60 г. MAPP "موزه نر PAOLO PINI ميلان" به همراه XNUMX نرمن MAPP اثر مشترخ بر لق نموتن و ن ا
حقیقی در سال هاي 98 97 و در نمايشگاه هاي گروهی ای كه از طرف مؤسسه MORRA برنامه ريزي شده بود و در ادامه, در استوديو MORRA ناپل و ميلان و در نمايشگاه "هنرمندان جهان در ميلان АЛЛО Hajech SPACE" حضور یافت.
وی در سال 1999 علاوه بر شركت در نمايشگاه "BABEL" در نمايشگاه بين المللي هنر مدرن و معاصر ميلان و نخستین جشنواره بين المللي طراحي موزه هنرهای معاصر تهران نيز شركت جست.
حقیقی در سال 2000 نمايشگاه "نقاش معاصر ايراني" را در محل موزه ملي هنرها و سنت هاي مردمي رم برگزار نمود و در سال 2001 نخستین نمايشگاه انفرادي خود در ميلان را در گالري LAWVENCE РУБИН برگزار نمود.
ماركو منگوتزو MARCO MENEGUZZO درباره حقيقي و آثارش گفته است:
«<ريشه هاي فرهنگي حقيقي آن چنان قوي است كه نه تنها از مقابل فريبندگي هاي فرهنگ هاي بي تفاوت, صحيح و سالم عبور مي نماید, بلكه متوجه و كنجكاو است که اين فرهنگ ها چقدر مي توانند روایت تصاويری جهان را ارائه نمایند. او بر این باور است که از دوردست آمده و مطمئن است كه به دور دست ا مي رود. (نگاه كردن به آن سو) در پيوستگي كلي بين انسان و جهان قرار دارد و حقيقي از اين نق آگار پيوستگي كلي بين انسان و جهان قرار دارد و حقيقي از اين نق آگار از اين نقاار از اين نقاار ان اين نقاران كر ان سن س در اين پس زمینه اثر هنري چيزي نيست جز راهي جهت بيان اين نوع درك و يوستگي میان سه اصل پايه نير ترگ یعنی خدا ؛ انسان و طبيعت .در آثار حقيقي, تبديل احساس داخل يك دنياي هندسي و رنگارنگ, به وضوح مصور می گردد و انتخاب يك شكل ساده و نمادین, اشتراكي مذهبی را به نمایش می گذارد».

доля
Без категорий