شهرو خردمند

شهرو خردمند (بازیگر-کارگردان و فعال عرصه نمایش)

Шахро Херадмандرو خردمند نجم شهريورماه سال 1320 در تهران متولد گردید. پدر وي حسن خردمند, نويسنده و كارگردان تئاتر و سينما بود و پرورش در یک محيط هنري سبب گرايش او به تئاتر گردید و از سنين 8-7 سالگي نخستین فعالیت های نمایشی را در مدرسه آغاز نمود. ردمند در سال 1960 م. س از اخذ مدرک ديپلم متوسطه عازم کشور ايتاليا شد و در رشته كارگرداني تئاتر و سينما داني تئاتر و سينما داندهارسرتادي سيرتاديا اررتاني وی در سال 1964 г. به آكادمي ملي نر رم وارد شد و مزمان در مدرسه «رسن» تحصیلات تئاتر را نیز ادامه داد. او پس از به ایان رساندن تحصیلات, در سال 1346 با ایفای نقش در یکی از نمایشنامه های "لیرکامو" حاان رساندن تحصیلات, در سال 1355 با ایفای نقش در از نمایشنامه های "لیرکامو" نسان ادان ادان ادان ررود ا. ردمند همان سال به ايران بازگشت و تاسال 1357 با كارگاه نمايش تهران همکاری نمود. او همچنین طي قراردادي با وزارت فرهنگ و هنر وقت, به طور سالیانه نمایش های "سودابه و سياوش", "رستم و اسفنديار", "گيلگمش" و "داود و هوريا" را در جشنواره "طوس" به روی صحنه برد و به مدت شش سال در مدرسه بازيگري و ارگرداني تدريس نمود. . 1358 با راه اندازی سالن تئاتر Salauno فصل جدیدی در فعالیت های هنری خود آغاز نمود. نمایش ای وی در اغلب شهرهاي بزرگ ايتاليا و ارج از ايتاليا در رهای برلين ، اهره ، ستان ن استان ن ستان از شاخص ترین نمایش های وي مي توان به «ارداويرافنامه» اشاره نمود.

доля
Без категорий