شقایق شرفی

شقایق شرفی (نقاش - مترجم)

Шагайх Шарафиايق شرفي 12 بان ماه سال 1337 ورشيدي در تهران متولد شد. خواهرش نقاشي مي كرد و در وی به ادبيات و وشنويسي علاقه مند بود. - - وی در سال تحصیلی 78-1977 лет. در رشته تاريخ نر در دانشگاه «ساپینزا» Wisdom ر رم مشغول به تحصيل شد و در ادامه ، از سال دانشگا "ساپینزا" رفی به طور تجربي با كار مرمت نقاشی و نقش برجسته های روي سنگ نیز نایي پيدا كرد و از سال 1363. مدتی در این حوزه اشتغال داشت. از دیگر حوزه های فعالیت وی که عمدتا به واسطه آن در ایران شهرت دارد, ترجمه متون فارسی و ایتالیایی به یکدیگر است که واپسین آن, برگردان ایتالیایی داستان "مکالمه در تهران" رضا قیصریه بوده است که در سال جاری میلادی توسط انتشارات ВНЕ روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است.

доля
Без категорий