حضور یک پویانمایی از ایران در جشنواره فیلم ایتالیا

نمایش ویانمایی حبسی در جشنواره فیلم های محیط‌زیستی ایتالیا

پویانمایی "حبسی" به کارگردانی احمد وش‌نیت ؛ نماینده ایران در ستن دوره جشنواره فیلم های محیط‌زیستی ایتالیا است ؛ از روز انزدهم آبان ماه 1398 در شهر «چیتادلا» ایتالیا آغاز گردیده ؛ و تا یکم آذرماه ادامه خواهد داشت.

این جشنواره موضوعی در سه بخش فیلم‌های داستانی ؛ سینمایی ؛ و پویانمایی برگزار می گردد.

доля