نمایشگاه گروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاشی هنرمندان موسسه تذهیب در نمایشگاه هنری پارما

با مدیریت موسسه فرهنگی نری تذهیب ؛ و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ نمایشگاه گروهی 36 اثر نقاشی نرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ با موضوع (سماع در اشعار مولانا) از تاریخ 13 لغایت 22 مهر ماه 1398 در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی راا بینالمللی ر ارتار راد رات رات رات رتا رات رتا

این نمایشگاه که یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین‌المللی اروپا است ؛ همه ساله با شرکت هنرمندان نوگرا ؛ موسسات رهنگی و نری ؛ وگالری‌های معتبر از کشورهای مختلف برگزار می گردد.

доля