نشست تخصصی معرفی معماری معاصر ایران در شهر رم برگزار شد

نشست تخصصی معرفی معماری معاصر ایران در خانه معماری شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران و انجمن معماران ایرانی ایتالیا ؛ و نظام معماری شهر رم, از ساعت 15 روز شنبه سوم فروردین ماه 1398, نشست تخصصی "معماری معاصر ایران: چشم انداز و طرح های تحول و توسعه" در محل عمارت تاریخی خانه معماری, واقع در مرکز تاریخی شهر رم آغاز گردید.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهردار تهران; اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا; حسین ماهوتی پور رییس انجمن معماران ایرانی ایتالیا; و معمار فواد ربانی; سپیده صراف زاده; میترا معصومی; و ابولحسن حاتمی; به همراه رییس و نایب رییس نظام معماری شهر رم, سخنرانان این نشست بودند.

ولی رایزن رهنگی در این نشست ، پس از تبریک رارسیدن بهار و سال نو ؛ خوشامدگویی به حضار ؛ و سپاس از میزبانی خانه معماری و حضورفرمایی سخنرانان مدعو ؛ سخنانی بیان داشت: «در شبکه مناسبات همه جانبه رهنگ محور دو رهنگ و تمدن نی و رقدمت ایرن ی اینبه همکاری های فرهنگی در حوزه معماری همواره جایگاه ویژه ای داشته است. В возрасте که در قالب برگزاری نمایشگاه ؛ برگردان و انتشار کتاب ؛ برگزاری همایش ؛ هماهنگی و ری همکاری های بین دانشگاهی و برگزاری کارگاه های آموزشی ؛ و… تحقق یافته است. مایه خرسندی است که ، س از ثبت صدها اثر معماری معاصر در فهرست ار ملی ایران که نشانگر اقبالملآث رورون و رارگرفتن اره ای از این آثار در میان نخستین مقاصد گردشگران ارجی که از اقبال بین المللین شاد نشد - ود ، ل نوینی از همکاری های فرهنگی در حوزه معماری میان دو ور ایران و ایتالیا را رقم زده استت ».

عرض خیر مقدم توسط معمار "مانجونه" رییس نظام معماری شهر رم ؛ ارایه تاریخچه ای مختصر از تحولات برنامه توسعه ری تهران و م انداز آتی آن توسط ای لپایگانی ؛ ارایه تاریخچه مختصری از ادوار معماری ایرانی تا دوره معاصر توسط معمار ماهوتی پور ؛ و معرفی اره ای از طرح ای کلان و اخص معماری دهه های اخیر توسط معمار ربانی ؛ صراف زاده ؛ و معصدی ، محتوای دیگر سخنرانی ای این نشست بود ؛ که به مدیریت معمار حاتمی انجام یافت ؛ و با جلسه پرسش و پاسخ ، به پایان رسید.

در حاشیه این نشست که نظر به سطح تخصصی; شرکت در آن برای دانشجویان رشته معماری; و اعضاء نظام معماری, معادل 4 واحد آموزشی گواهی می گردید; رایزنی فرهنگی نمایشگاه عکسی از تحولات معماری ایرانی از ادوار پیش و پس از اسلام, تا دوره معاصر برپا نمود ؛ و اقلام فرهنگی مرتبط با موضوع نشست را نیز به شرکت کنندگان عرضه داشت.

این نشست; بخش نخست از جشنواره نوروزی رایزنی فرهنگی بود; که در ادامه و از ساعت 20 در همین مکان; با نقالی وشاهنامه خوانی; اجرای موسیقی سنتی; و در نهایت پذیرایی ایرانی; ادامه یافت.

доля