برگزاری نشست مطبوعاتی طرح از مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

خواهرخواندگی هرهای توس و ماترا و نامگذاری متقابل خیابان‌هایی در دو شهر

از ساعت 10 روز معه 19 مهرماه 1398 نشست مطبوعاتی واهرخواندگی شهرهای توس و «ماترا» ؛ و نامگذاری متقابل خیابان‌هایی در دو شهر ، در محل سالن اجتماعات شهرداری «ماترا» آغاز گردید. اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ حسین کشیری و حمیدرضا موحدی اده به نمایندگی از شهرداری و ورای ر مشهد ؛ "روجِری" ردار "ماترا" ؛ "دِآندره آ" معاون فرهنگی شهردار "ماترا" ؛ "پاسکواله دوریا" محقق و روزنامه نگار ؛ و «نتونیو ورادو» مدیر مؤسسه فرهنگی «آبروتزو اَوِنتورا» سخنرانان این نشست بودند.

این نشست مطبوعاتی ؛ به معرفی مجموعه برنامه‌های فرهنگی با عنوان "از مشهد تا ماترا" ؛ مشتمل بر برگزاری نمایشگاه عکس‌های قدیم و جدید شهر مشهد ؛ همایش ؛ انعقاد پیمان خواهرخواندگی شهرهای توس و "ماترا" ؛ نامگذاری ابانی به نام "خراسان" در شهر "ماترا" ؛ نصب سردیس ردوسی در این ابان ؛ و نامگذاری ابانی به نام «ماترا» در شهر توس اختصاص داشت ؛ که به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ هم زمان با انتخاب شهر "ماترا" ؛ به عنوان ایتخت رهنگی اروپا در سال 2019 г. برگزار می‌گردید.

- و طی مراسمی ؛ با نصب پلاک ؛ این خیابان رسما به نام "خراسان" نامگذاری شد ؛ تا مساعی رایزنی فرهنگی ایران ؛ در تحقق رخدادی م شمار در ایتالیا ؛ واپسین مورد تحقق آن به بیش از 4 دهه پیش راجع بود ؛ به نتیجه نهایی و ایسته ماه ا رایزنی نایل گردد.

با دعوت رسمی ردار مشهد از همتای ماترایی ود ؛ مان خواهر واندگی دو ر توس و «ماترا» در ریان سفر هیأت ایتالیایی به مشهد منعقد ردیده ؛ و پس از وصول سردیس ردوسی ؛ و آماده سازی پایه آن در خیابان خراسان شهر "ماترا" ؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا به این شهر سفر نموده ؛ و طی مراسمی در حضور شهردار "ماترا" ؛ این سردیس نیز نصب خواهد شد.


доля