جشنواره فرهنگی ، هنری و ادبی دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور

فراخوان ششمین جشنواره فرهنگی ، هنری و ادبی دانشجویان و دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور

- داستان (رمان و داستان کوتاه) ؛ خاطره‌نویسی و سفرنامه‌نویسی ؛ و عکاسی (حرفه‌ای و تلفن همراه) در دوبخش آزاد و ویژه برگزار می گردد. مهلت ارسال ار ا مهر لغایت 30 بان ماه 98 می باشد. مجموعه ار برگزیده در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد ؛ و ار برگزیده بخش عکاسی در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته واهد شد. به سه نفر نخست هر بخش تندیس ؛ لوح تقدیر ؛ و جوایز نقدی اهداء خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر و ارسال ار به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی http://reg.nahadiran.ir/login.php مراجعه فرمایید.

доля