افتتاح نمایشگاه عکس شهرمشهد در ماترا

افتتاح نمایشگاه عکس های قدیم و جدید شهرمشهد در ماترا

رایزنی رهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 17 روز شنبه 5 اکتبر 2019 г. نمایشگاه عکس های قدیم و دید شهر مشهد را در ر ماترا ایتالیا افتتاح می نماید. در مراسم اففتاحیه این نمایشگاه که در The Hypogea میدان St. Francis ر ماترا برگزار می گردد ؛ اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و شهردار ماترا حضور خواهند داشت.

در این نمایشگاه 30 عکس جدید ر مشهد از محمد وشرو ؛ و 10 عس دیمی دوره اجار این ر از Giannuzzi از اهالی شهر ماترا ، تا روز 19 اکتبر نمایش داده واهد شد. این نمایشگاه بخشی از مجموعه برنامه هایی است که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, هم زمان با انتخاب شهر ماترا به عنوان یکی از دو پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م., با عنوان "از مشهد تا ماترا" در این شهر برگزار می نماید.   

доля